Karuna Reiki®

Karen er sanskrit og ordet brukes innenfor Hinduismen, Buddhismen og Zen. Oversetter man det vil betydningen bli ”enhver handling som blir foretatt for å redusere andres lidelser”, eller ”compassionate action” – ”medfølende handling”. Når personer opplever en høyere indre innsikt, forteller de gjerne om ”en opplevelse av at vi alle er ett”. Derfor vil det være naturlig å utvide begrepet til å gjelde alle - uten unntak, fordi vi alle er ett. Når vi hjelper andre i deres helbredelsesprosess vil vi alle ha nytte av det. Karuna vil derfor ikke bare bli gitt til andre av kjærlighet, men også fordi det er det eneste riktige å gjøre. På samme måte som du helbreder dine egne sår, ønsker du også å helbrede andres sår. Det er også sagt i buddhistisk litteratur at Karuna alltid må ledsages av ”parjna” eller visdom, for å ha den rette effekt.

Karuna er drivkraften til alle opplyste vesener som jobber for å få slutt på all lidelse på Jorden. De sender kontinuerlig en ubegrenset mengde av helbredende energi og veiledning til oss, men ikke alle er mottakelige for den. Når du utvikler deg med Karuna, hjelper du ikke bare andre, men du blir også mer mottakelig for all Karuna-energi som sendes til oss. På den måten vil din helbredelse gå fortere.

Karuna Reikiâ åpner deg for et tettere samarbeid med alle spirituelle guider. Dette inkluderer både dem som fysisk er til stede så vel som de åndelig tilstedeværende.