Klarsyn

Jeg har utviklet et godt klarsyn.

Jeg har utviklet et godt klarsyn.
Klarsyn er et felles begrep over mennesker som ”ser” – ”føler” – eller bare ”vet”.
I enkelte tilfeller ser jeg ”bilder” eller ”videosnutter” og andre ganger bare ”vet” jeg det.
Jeg bruker mitt klarsyn til og hjelpe mennesker videre fra det ”ståstedet” de er nå.

Jeg var med på filminnspillingen “Jakten på den 6.Sans” som ble sendt på TV Norge den 17/2-08.